Greiner aerospace CZ se aktivně zapojil do dotačních programů EU