Greiner aerospace v Číně získalo certifikaci dle normy EN 9100

Po dvou úspěšných auditodnech v prostorách Greiner aerospace v Číně se tato lokace stala držitelem certifikátu dle EN9100.

Během ledna 2016  se  v Rakousku, respektive v Čínské lokaci, konaly dva audity. Důvodem těchto auditů bylo začlenění lokace v Číně do Rakouského certifikátu dle EN9100. Během auditů nebylo nalezeno žádné zjištění a Greiner aerospace tak získalo certifikát platný pro více lokací. Z tohoto výsledku  jsme šťastní a jistě nás to bude insipirovat k dodržování vysokých standardů kvality ve všech lokacích na světě.