Výukové programy

Akademie Greiner

Akademie Greiner je mezioborové zařízení zaměřené na přípravu (mladých) manažerů na přijímání nových výzev. Důležitým prvkem zde je podpora tvořivosti a inovace. Greiner Akademie má mnoho tematicky specifických modulů, ale v srdci odborné přípravy a poskytování vzdělání existují dva hlavní programy, na které se zaměřujeme: program základního obchodování a program obecného řízení.

Program školení absolventů

Absolventům škol poskytuje Greiner příležitost získat bohatou praxi v řadě firemních divizí po dobu 18 měsíců v rámci vlastního výukového programu – Greiner Expert & Management Succession (GEMs). Globální uspořádání skupiny znamená, že účastníci programu jsou rozmístěni do různých mezinárodních poboček. Každý účastník obdrží osobní a individuálně sestavený výukový program, který zajistí následný optimální rozvoj uvnitř skupiny.

Průmyslový výukový program Greiner

Průmyslový výukový program Greiner (GIT) nabízí technické školení zaměstnancům společnosti Greiner a speciální klientské školení pro zákazníky. Školící centrum GIT v Kremsmünsteru bylo v roce 2003 rozšířeno a nedávno modernizováno profesionálním vybavením. GIT také nabízí učňovské programy pro lidi z místních regionů, kteří mají zájem o technologie a možnosti vzdělávání, jež předurčí jejich další rozvoj. První ročník učňovského programu probíhá v Kremsmünsteru a zbytek v jedné z poboček společnosti Greiner v závislosti na dané profesi.