Po dvou úspěšných auditodnech v prostorách Greiner aerospace v Číně se tato lokace stala držitelem certifikátu dle EN9100.

Read more