Dodržování zásad

Skupina Greiner AG učinila v posledních letech a desetiletích velký pokrok. Dnes je globální společností, která provozuje na 130 kanceláří po celém světě. Na základě Etického kodexu chceme vytvořit stabilní základ pro zajištění udržitelného rozvoje v budoucnosti.

Základem filozofie skupiny Greiner je důraz na dlouhodobou koncepci, důvěru, růst, lidskost, zodpovědnost, respekt, otevřenost, udržitelnost a sebevědomí a na základě této filozofie jsme se rozhodli stanovit pravila chování a zpřístupnit je všem zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům.

Etický kodex byl vytvořen tak, aby pomáhal zajistit integritu chování našich zaměstnanců z dlouhodobého hlediska.

Náš Etický kodex můžete najít v sekci Novinky/Ke stažení.