Služby

Jako doplněk k našim produktům nabízíme svým zákazníkům další služby jako FAIs, zkoušky hořlavosti, drobné úpravy, schvalování instalace, semináře o komfortu, mapování tlaku, dny technologie a vlastní testování odolnosti a opotřebení.
Kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení, abychom mohli objevit řešení pro váš sedadlový projekt.

Semináře
Zkoušky hořlavosti
Mapování tlaku